Starter

60.000đ

/user/thang


CRM : 50.000 VNĐ /USER

(HD 12 tháng tặng : 1 bộ bàn phím chuột quang)

Số user : 3 - 5

Miễn Phí cài đặt

Ghi âm cuộc gọi 6 tháng

Miễn phí cài đặt dịch vụ,softphone

Số cuộc gọi đồng thời Unlimited

Tài khoản quản lý: có

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Standard

50.000đ

/user/thang


CRM : 50.000 VNĐ /USER

(HD 12 tháng tặng : 1 tai nghe tổng đài viên trị giá 1.000.000 vnđ)


Số user : 5 - 20

Miễn Phí cài đặt

Ghi âm cuộc gọi 6 tháng

Miễn phí cài đặt dịch vụ,softphone

Số cuộc gọi đồng thời Unlimited

Tài khoản quản lý: có

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Business

45.000đ

/user/thang


CRM : 40.000 VNĐ /USER

(HD 12 tháng tặng : 1 điện thoại Ipphone + 1 tai nghe tổng đài viên trị giá 2.500.000 vnđ)


Số user : 21-50

Miễn Phí cài đặt

Ghi âm cuộc gọi 6 tháng

Miễn phí cài đặt dịch vụ,softphone

Số cuộc gọi đồng thời Unlimited

Tài khoản quản lý: có

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Professional

35.000đ

/user/thang


CRM : 40.000 VNĐ /USER

(HD 12 tháng tặng : 2 điện thoại Ipphone +2 tai nghe tổng đài viên trị giá 5.000.000 vnđ

Số user : 21-50

Miễn Phí cài đặt

Ghi âm cuộc gọi 6 tháng

Miễn phí cài đặt dịch vụ,softphone

Số cuộc gọi đồng thời Unlimited

Tài khoản quản lý: có

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7